Hizmet ve İptal Sözleşmesi

HİZMET VE İPTAL SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu yolcu taşıma sözleşmesi “Nisbetiye Mahallesi Birlik Sokak Akyıldız Sitesi No:24/4 Beşiktaş/İSTANBUL, TÜRKİYE” adresinde faaliyet gösteren “VZN GRUP TURİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “VZN GRUP” olarak anılacaktır) ile https://www.vzngrup.com.tr adlı websitesi üzerinden, VZN GRUP’a ait 0 850 255 0 789 numaralı çağrı merkezinden, VZN GRUP’a ait info@vzngrup.com e-mail adresi veya diğer iletişim vasıtalarıyla, vzngrup Mobil uygulama üzerinden  kendi adına yahut bir başka kişi veya kurum adına tur, araç tahsisi, transfer, VIP transfer, shuttle hizmeti almak adına rezervasyon yaptırıp ödemenin tamamını gerçekleştiren veya VZN GRUP’un uygun görmesi halinde ödemenin bir kısmının yapılması sonrası YOLCU/ÜYE veyahut YOLCULARA/ÜYELERE verilen taşıma hizmetinin tarafları arasında düzenlenmiştir.

İşbu sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe “VZN GRUP ve Yolcu/Üye” yahut “VZN Grup ve Yolcular/Üyeler”  ayrı ayrı “Taraf”, hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR

 

2.1. Yolcu: VZN Grup tarafından sunulan hizmeti satın alan, hizmetin başlangıcından bitiş anına kadar olan kişiyi

2.2. Yolcular: VZN Grup tarafından sunulan hizmeti satın alan, hizmetin başlangıcından bitiş anına kadar olan kişileri

2.3. Grup yolcu: VZN Grup tarafından sunulan hizmeti salın alan, önceden planlanmış gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla bir araya gelen ve bu amaçla gerçekleşecek seyahatin başlangıcından bitimine kadar birlikte hareket eden yolcu topluluğunu,

2.4. Üye: https://www.vzngrup.com.tr üzerinden yahut vzngrup mobil uygulama üzerinden üye kayıt prosedürünü tamamlayan ve sunulan şartları kabul, beyan ve taahhüt eden kişi veya kişileri

2.5. Araç: VZN Grup bünyesinde yer alan, hizmetin ifasına yönelik sunulan kanuna ve ilgili mevzuatlara uygun vasıtayı

2.6. Araç Personeli: VZN Grup tarafından satılan hizmetin ifasına yönelik olarak VZN Grup bünyesinde yer alan araçta çalışan kişiyi

2.7. Transfer: Yolcu veya yolcular/Üyeler tarafından talep edilen hizmet doğrultusunda karayolları sınırları içerisinde bir noktadan bir noktaya taşıma hizmeti

2.8. VIP Transfer: Standart olarak sunulan transfer hizmetinden farklı olarak daha iyi şartlarda fakat farklı bir ücret doğrultusunda sunulan transfer hizmeti

2.9. Paylaşımlı Transfer: Transfer hizmetine aynı veya farklı güzergahlar olmak üzere bir veya birden fazla yolcu/üyenin iştirak etmesini

2.10. Tur: Türkiye yahut yabancı ülke sınırları içerisinde VZN Grup tarafından hareket yeri, hareket günü, hareket saati, varış yeri ve ücreti öncesinden belirlenen yahut VZN Grup tarafından uygun bulunan bir veya birden fazla lokasyona ulaşım için VZN Grup’a ait araçlar tarafından tahsis edilen hizmeti

2.11. Shuttle: Türkiye yahut yabancı ülke sınırları içerisinde VZN Grup tarafından sürekli olarak yahut belirli bir dönem için, hareket yeri, hareket günü, hareket saati, varış yeri ve ücreti öncesinde belirlenmiş olan yahut VZN Grup tarafından uygun bulunan bir veya birden fazla lokasyona ulaşım için VZN Grup’a ait araçlar tarafından tahsis edilen hizmeti

2.12. No Show: Yolcu veya yolcuların/üyelerin veya yolcu/üye adına hizmet satın alan kişilerin sözleşmede belirtilen cayma ve iptal şartlarına riayet etmeksizin hizmet için ödemesi gereken bedeli

2.13. Bagaj: Yolcu veya yolculara/üyelere ait, VZN Grup tarafından hizmetin ifası için tahsis edilecek araçta yer alacak, her bir yolcu/üye için 1(bir) parça, azami 32 KG (otuzikikilogram) ağırlığında olan, VZN Grup’a ait araç tarafından hizmetin başlangıcından hizmetin sonlanmasına kadar araç personeli tarafından uygun görülen yerde taşınacak olan yolcu veya yolculara/üyelere ait eşyayı

2.14. El Bagajı: Yolcu veya yolculara/üyelere ait, VZN Grup tarafından hizmetin ifası için tahsis edilecek araçta yer alacak, her bir yolcu/üye için 1(bir)parça, azami 8 KG (sekizkilogram) ağırlığında olan, VZN Grup’a ait araç tarafından hizmetin başlangıcından hizmetin sonlanmasına kadar araç personeli tarafından uygun görülen yerde taşınacak olan yolcu veya yolculara/üyelere ait eşyayı

2.15. Rezervasyon: VZN Grup tarafından sunulan hizmetten yararlanmak için hizmetin gerçekleşmesinden önce ödemenin bir kısmının veyahut tamamının gerçekleştirilmesi yoluyla yapılan işlem

2.16. Evcil Hayvan: Türkiye sınırları içerisinde beslenmesi, barındırılması ilgili kanun veya mevzuatlar doğrultusunda yasal olan ve hizmetin gerçekleştirilmesi için yolcu veya yolcuların/üyelerin sağlığına zarar vermeyecek, tedirgin etmeyecek niteliğe sahip her tür canlıyı

2.17. Makul Gecikme: Yolcuya/üyeye bildirimi yapılan rezervasyon saatinden itibaren transfer aracının olağanüstü bir durum, beklenmeyen hal, mücbir sebep, uzun süren kontrol noktaları, hava koşulları, trafik vb. nedenlerden ötürü 20 (yirmi) dakikalık gecikmeyi

ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

3.1 VZN Grup, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasaya ve mevzuatlara uygun bir şekilde kurulmuş şirkettir. VZN Grup işbu sözleşme doğrultusunda kendisine gelen yahut kendisine ait iletişim kanalları vasıtasıyla ulaşan talepler neticesinde yolcu veya yolcuların/üyelerin veya yolcu/üye namına hareket eden üçüncü kişilerin taşıma taleplerini en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedefler. Sözleşmenin geçerliliği koruduğu süre zarfı içerisinde yolcu veya yolcular/üyeler yahut yolcu/üye adına rezervasyon yaptıran üçüncü kişiler tarafından ücretin tamamının yahut VZN Grup tarafından uygun bulunması halinde ücretin bir kısmının ödenmesine müteakip talep edilen hizmetin gerçekleşmesi amacıyla gerekli şart ve yükümlülükleri içeren bir sözleşmedir.

 1. ÜYELİK

4.1. VZN Grup’a ait https://www.vzngrup.com.tr web sitesi üzerinden yahut vzngrup Mobil uygulama üzerinden yolcu veya yolcular yahut yolcu adına işlem gerçekleştiren üçüncü kişi tarafından gerekli prosedürler tamamlanarak üye kayıt işlemi tamamlanır. Yolcu, bilgisi ve isteği dahilinde  kendisi adına üçüncü bir kişi tarafından hizmetin alınması için gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla sözleşmenin tarafı haline gelir ve “ÜYE” sıfatına haiz olur. ÜYE , üye kayıt işleminin tamamlanmasıyla işbu sözleşmedeki şartları kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. ÜYE, kayıt esnasında ve sonrasında beyan ettiği ve talep edilen tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde olmasından sorumludur. Üyelik işleminin gerçekleşmesi ve hizmetin ifa edilebilmesi için beyan edilen yahut talep edilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde söz konusu değişikliğin ivedilikle VZN Grup’a ait iletişim kanalları vasıtasıyla ÜYE tarafından bildirilmesi zorunludur. ÜYE tarafından beyan edilen yahut talep edilen bilgi ve belgelerin eksik yahut doğru olmaması nedeniyle VZN Grup tarafından sunulacak hizmetin ifasında sorun veya aksaklık çıkması yahut hizmetin ifasının mümkün olmaması halinde ÜYE, VZN Grup’tan herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Üyelik şartlarına ÜYE tarafından riayet edilmemesi halinde VZN Grup üyeliği tek taraflı olarak herhangi bir ihtar veya bildirime gerek kalmaksızın feshetme hakkına sahip olup, söz konusu bu işlem nedeniyle VZN Grup’tan bir talepte bulunulamayacaktır.

4.3. ÜYE, VZN Grup’un yazılı rızası olmadan üyelikten doğan haklarını devredemez.

4.4. VZN Grup, hizmetin ifası amacıyla ÜYE tarafından sunulan bilgileri, belgeleri ve kişisel verileri saklamak ve korumakla mükelleftir. Söz konusu bilgi, belge ve kişisel veriler hizmetin       ifası amacıyla VZN Grup tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olmak      kaydıyla VZN Grup’un iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

    5.1. Yolcu/üye , işbu sözleşmeye binaen satın almış olduğu hizmete ilişkin şartların tümünü kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.

5.2. Yolcu/üye, araç içerisinde ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda riayet edilmesi gereken tüm kurallara uymakla yükümlüdür. Yolcu/üye, kendisinin ve yanında hizmet esnasında bulunacak araç personeli yahut diğer yolcuların/üyelerin veya evcil hayvanların güvenle ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini engelleyecek tüm hal ve hareketlerden kaçınmalıdır. Yolcu/üye tarafından sebebiyet verilen maddi ve manevi zararların VZN Grup’tan tahsili gerekmesi halinde VZN Grup ilgili zararı yolcudan/üyeden rücu etme hakkına sahiptir.

5.3. Yolcu/üye, hizmetin ifasının sözleşmede vaat edilen şekilde gerçekleştirilebilmesi adına kendisinden istenen gerekli tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde beyan etmek zorundadır.

 5.4. Yolcu/üyeye ait bagaj, bagaj taşıma için tahsis edilen yerde taşınır. Sahipsiz bagaj ve eşya taşınamaz. Aracın sevk ve idaresini, hizmetin ifa kalitesini ve güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte bagajlar araca alınmayacaktır.

 5.5. Yolcu/üyeye ait evcil hayvan, aracın bagaj taşıma için tahsis edilen bölmesinde, evcil hayvanın kafes içerisinde olması şartıyla taşınacak olup, tehlike taşıması fark etmeksizin hiçbir evcil hayvan yolcu/üye veya yolcularla/üyelerle aynı yerde taşınmayacaktır. Evcil hayvanlar seyahati için kafes zorunlu olup, azami 50*50*50* cm (yükseklik – derinlik – genişlik) ölçülerinde olmalıdır. Evcil hayvanın verdiği zararlara ilişkin VZN Grup’un hukuki hakları saklıdır.

5.6. VZN Grup işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmet için fiziki yahut elektronik bilet veya rezervasyon kaydı düzenler. Söz konusu bilet veya rezervasyon kaydında yetki belgesi sahibi taşımacının adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, vergi numarası ile yolcunun/üyenin adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alır.

 5.7. Hizmetin bir acente vasıtasıyla düzenlenmesi halinde ise sözleşmenin 5.maddesinin 5.6. kısmında yazan bilgilere ilaveten acentenin adı, unvanı, adresi, yetki belgesi numarası ve vergi numarası yer alır.

 5.8.  Her yolcu/üye, biletinde yahut rezervasyon kaydında yer alan koltuk numarasında seyahat etmek zorundadır. Bilette veya rezervasyon kaydında koltuk numarasının yer almaması halinde ise oturma düzeni araç personelinin inisiyatifindedir. Söz konusu oturma düzenine uyulmaması halinde VZN Grup sözleşmenin ifa edilmesinden imtina etme hakkına sahip olup, yolcu/üye tarafından ücret iadesi talebinde bulunulamaz.

5.9. Yolcu/üye, hizmet esnasında vermiş olduğu bagajda ve el bagajında tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki madde ve ürünler getiremez. Türkiye sınırları içerisinde bulundurulması yahut taşınması yasal olarak mümkün olmayan her türlü madde/ürün vb. materyallerin araç içerisine sokulması yasaktır. Söz konusu hususların araç personeli tarafından fark edilmesi halinde sözleşme tek taraflı olarak ihtar ve bildirime gerek kalmaksızın feshedilip, ücret iadesi yapılmayacağı gibi, bu hususların hizmet esnasında yetkili merciiler tarafından yapılan denetim, arama ve diğer faaliyetlerde (hukuka uygun olduğuna bakılmaksızın) tespit edilmesi halinde VZN Grup’un bu sebeple doğan zarara ilişkin hukuki hakları saklıdır.

5.10. VZN Grup, yolcu/üyeye ait bagajın hizmetin ifası sırasında muhafazası için gerekli özeni göstermekle yükümlü olup, yolcu/üyeye ait el bagajının sorumluluğu yolcunun kendisine aittir.

5.11. Yaş itibariyle mevzuatlar gereği çocuk koltuğunda veya pusette seyahat etme zorunluluğu bulunan çocuklar için VZN Grup ek ücret talep ederek yolcu/üyelere bu imkanı sunacaktır. 6 yaşından küçük çocuklar kucakta seyahat edebilecekken(çocuk koltuğu veya pusette seyahati zorunlu olanlar hariç), 6 yaş üzeri çocuklar için rezervasyon yaptırılması zorunludur.

5.12. Yolcu/üye veya bagaj sayısının rezervasyondan farklılık göstermesi halinde VZN Grup ek ücret talep etme hakkına sahiptir. Yolcu/üye veya bagaj sayısının rezervasyondan farklılık gösterdiği durumlarda, hizmetin sözleşmede vaat edilen şekil ve şartlarda (yer, zaman, süre vb. hususlar)  gerçekleşmesine engel teşkil edecek yahut hizmetin kalitesini, güvenilirliğini zedeleyecek yahut yasal mevzuatlara aykırılık teşkil edebilecek boyuta gelmesi halinde VZN Grup hizmetin ifasından imtina etme hakkına sahip olup, bu nedenden ötürü VZN Grup’tan ücret iadesi talebinde bulunulamaz.

5.13. Yolcu/üye, transfer hizmetinde rezervasyon esnasında güzergah değiştirebilme talebini VZN Grup’a iletmiş ve VZN Grup tarafından talebin uygun bulunmuş olması halinde bu hizmet, ek ücrete tabii olacaktır. Söz konusu ek hizmetin satın alınmamış olması halinde yolcu, güzergah değiştirme talebinde bulunamaz.

5.14. Yolcu/üye, transfer hizmetinde rezervasyon esnasında durak ekleme talebini VZN Grup’a iletmiş ve VZN Grup tarafından talebin uygun bulunmuş olması halinde bu hizmet, ek ücrete tabii olacaktır.

5.15. Yolcu/üye tarafından hizmetin ifası esnasında bekleme talebinin olması halinde ilgili talep araç personelinin inisiyatinde olup, VZN Grup bu talep için ek ücret isteme hakkına sahiptir.

 5.16. Yolcu/üyenin bagaj, ej bagajı, evcil hayvan, güzergah değiştirme, durak ekleme, bekleme ve diğer taleplerine ilişkin VZN Grup’un farklı bir araç tesis etmek zorunda kalması halinde VZN Grup yolcu/üyeden ek ücret talep etme ve yolcu/üyeyi bekletme hakkına sahiptir. Söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi halinde yolcu/üye, VZN Grup’tan ücret iadesi talebinde bulunamaz.

 5.17. İşbu sözleşmenin 5.maddesinde yazan tüm hususlar “paylaşımlı transfer” hizmeti için de geçerlidir.

5.18. VZN Grup işbu sözleşmeye konu hizmetin ifası için tahsis edeceği tüm araçların ilgili mevzuat çerçevesinde lüzum görülen sigorta, periyodik bakım, araç içerisinde bulunması zorunluluğu bulunan eşya ve malzemelerin mevzuata uygun olacak şekilde bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.19. Yolcu/üye, hizmetin gerçekleşeceği anda araç personeline hizmeti satın alan kişi olduğunu ispatlamaya yeter mahiyetteki evrakları (kimlik, rezervasyon bilgileri) ibraz etmekle yükümlüdür. Hizmetin üçüncü bir kişi tarafından satın alınması halinde seyahat edecek yolcu/üyeye ait talep edilen bilgi ve belgeler en geç rezervasyondan 4 saat önce VZN Grup’a iletilmek zorundadır.

5.20. Araç içerisinde unutulan yahut zarar gören bagaj, el bagajı veya evcil hayvanlardan VZN Grup sorumlu tutulamaz. Unutulan bagaj, el bagajı veya evcil hayvan için ivedilikle VZN Grup’la iletişime geçilmesi ve araçta tespit edilmesi halinde iade için gerekli tüm masraflar yolcu/üyeye aittir.

5.21. VZN Grup ek bagaj veya ek el bagajı veya evcil hayvan için ek ücret talep etme hakkına sahiptir.

 5.22. Rezervasyonda meydana gelen her türlü değişiklikten yahut VZN Grup’a aktarılan bilgi, belge ve verilerin eksik veya yanlış olması halinde VZN Grup nezdinde doğacak tüm adli ve idari işlemlerden para cezaları ilgili yolcu/üye veya yolculara/üyelere rücu edilecektir.

 5.23. Alış noktasının yahut varış noktasının veya güzergah içerisinde havalimanının olması halinde hizmetin başlangıç saatine ilişkin husus tamamen yolcunun inisiyatifindedir. VZN Grup yolcu/üyeye konuya ilişkin tavsiyede bulunabileceği gibi, bu tavsiye nedeniyle meydana gelecek her türlü gecikme, aksaklık veya diğer hususlardan ötürü VZN Grup’tan ücret iadesi talebinde bulunulamaz.

 5.24. Paylaşımlı transfer hizmetlerinde yolcu/üye, uçağın iniş saatine göre kendisi için en uygun saati seçmesi gereklidir. Rötardan dolayı uçağın iniş saatinin sarkması halinde yolcu/üyeye yaşamış olduğu mağduriyetten ötürü VZN Grup tarafından bir sonraki paylaşımlı transfer hizmeti ek ücret talep edilmeksizin sunulur. Yolcu/üyenin, sonraki paylaşımlı transfer hizmetine yetişememesi halinde ise yolcu/üyenin iptal talebi kabul edilmeyecek olup, ücret iadesi yapılmayacaktır. Satın alınan paylaşımlı transfer hizmetlerinin takibi için transfere en az 12 saat kala yolcu/üyeye bildirmiş olduğu iletişim vasıtalarının biri veya birden fazlası aracılığıyla  tahmini alış saati paylaşılacaktır.

 5.25. VZN Grup, yalnızca, belirli bir noktadan havalimanına yahut havalimanından belirli bir noktaya yapılan transferlerde tahsis edilen aracın rezervasyonda belirtilen saatte ve yerde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yolcu/üyeye bildirimi yapılan transfer saatinden itibaren transfer aracının olağanüstü bir durum, beklenmeyen hal, mücbir sebep, uzun süren kontrol noktaları, hava koşulları, trafik vb. nedenlerden ötürü 20 (yirmi) dakikalık gecikmesi makul gecikme sayılacaktır.

 5.26. Yolcu/üyenin transfer saatinde belirlenen noktada hazır olmaması halinde araç personeli yolcu/üyeyi azami olarak 10 dakika beklemekle yükümlüdür. Bu sürenin aşılması halinde transfer hizmeti iptal edilecek olup, ücret iadesi talebinde bulunulamaz.

 5.27. Tüm hizmet türlerinde, site, toplu konut gibi transfer noktalarında, site/toplu konut güvenlik görevlilerinin aracın siteye girişini engellemeleri, sitenin/toplu konutun içerisinde, önünde yahut yakınında beklemeye izin verilmemesi halinde 20(yirmi) dakikalık gecikmenin aşılması durumunda sorumluluk VZN Grup’a ait olmayacak olup, bu sürenin aşılması halinde transfer iptal edilecek ve ücret iadesi yapılmayacaktır. Sitenin/toplu konutun yakınında trafiği aksatmayacak şekilde beklemenin mümkün olmaması halinde ise VZN Grup transferi iptal etme hakkına sahip olup, ücret iadesi talebinde bulunulamaz.

 5.28. VIP Transfer hizmetinde varış noktasının veya alış noktasının havalimanı olması yahut güzergah üzerinde havalimanında beklenilmesi gerektiği hallerde bekleme süresi azami olarak 2(iki) saattir. 2(iki) saati geçen beklemelerde VZN Grup’tan hizmetin devam etmesi istendiği halinde VZN Grup’un ek ücret talep etme hakkı yahut hizmeti sonlandırma hakkı mevcuttur. Hizmetin, 2(iki) saat bekleme süresinin doldurulması nedeniyle sonlandırılması halinde VZN Grup’tan ücret iadesi talebinde bulunulamaz.

5.29. VZN Grup tarafından verilen tüm hizmetlerden yararlanılabilmek için yaş sınırı 18’dir. VZN Grup’un, yolcu/üyenin, vatandaşı olduğu ülkede reşit, ergin yahut tüm hak ve fiil ehliyetlerine sahip olması hususunda bir bağlayıcılığı yoktur. 18 yaşından küçük olan tüm yolcular/üyeler yanlarında muhakkak refakat eden aile bireyleri olması şartıyla hizmetlerden yararlanabilecektir.

5.30. VZN Grup araçların hizmet yerlerine taahhüt edilen saatte ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür.  VZN Grup’tan kaynaklı bir nedenden ötürü yaşanan gecikmelerde yolcu/üyeye farklı bir araçla ekstra ücret almadan hizmet olanağı sunulacaktır. Sunulan bu aracın da transfer noktasına zamanında yetişememesi halinde VZN Grup almış olduğu ücreti iade edecektir.

5.31. VZN Grup gerekli görmesi halinde yolcu/üyeden bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin veya tıbbi açıdan seyahat etmesine engel teşkil edecek bir husus bulunmadığına ilişkin resmi kurumlardan alınmış bir evrak talep edilebilir. İlgili evrakın hizmetin gerçekleşeceği günden en geç 20 (yirmi) gün önce alınmış olması gereklidir.

 5.32. Verilen hizmet esnasında yahut hizmetin tamamlanmasından makul bir süre sonra yolcu/üye tarafından sebebiyet verilen, araçta meydana gelen her türlü zarar için VZN Grup’un ücret talep etme hakkı mevcuttur. İlgili ücret talebi VZN Grup tarafından yolcu/üyeye yazılı veya sözlü olarak aktarılmasına müteakip 1 gün içerisinde VZN Grup tarafından belirtilen hesaba yatırılmak zorundadır. Zararın tespiti noktasında araç personelinin yahut VZN Grup Bünyesinde çalışanların tespit ettiği hususlar esas alınacaktır. Söz konusu sürenin geçmesi halinde herhangi bir ihtar veya bildirime gerek kalmaksızın alacak muaccel hale gelir.

5.33. VZN Grup ile yapılan yolculuklarda yolcu/üye;

 • Araç içerisinde yolculuk esnasında alkol veya uyuşturucu madde alamaz.
 • Araç personelinin dikkatini dağıtacak hareketlerde bulunamaz.
 • Araç içerisinde yüksek sesle konuşmak yasaktır.
 • Diğer yolcuların rahatsız edilmesi yasaktır.
 • Araç içerisinde yiyecek tüketilemez.
 • Yolculuğun güvenliğini tehlikeye sokacak hareketlerden kaçınmak zorundadır.

Bu kurallara ve yasalar ve ilgili mevzuatların gerekli gördüğü hususlara uygun davranmayan yolcu/üye araçtan indirilerek hizmet sonlandırılacak olup, VZN Grup’tan ücret iadesi talebinde bulunulamaz.

 1. İPTAL ve İADE

6.1. Yolcu/üye, satın almış olduğu hizmeti VZN Grup’a ait web sitesi, mobil uygulama veya çağrı merkezi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak iptal, iade veya cayma talebinde bulunabilir.

6.2. Her hizmet türü kendine has iptal, iade veya cayma hükümlerine tabii olup, hakkında hüküm bulunmayan iptal, iade veya cayma taleplerinde sözleşmenin 6.maddesinin 6.6. numaralı hükmü uygulanır.

 6.3. VZN Grup mücbir sebep, doğal afet, olağanüstü hava koşulları, olağan dışı trafik, yetkili birimlerce karayolunun bir müddet ulaşıma kapatılması gibi hallerde rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. VZN Grup’tan kaynaklanmayan iptal sebeplerinden ötürü ücret iadesi talebinde bulunulamaz.

6.4. Her bir hizmet türü için iptal şartları aşağıdaki şekildedir:

 • Transfer:
  • Alış noktasının veya varış noktasının havalimanı olduğu, başkaca bir adrese uğranılmayacağı transferlerde rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört ) saat önce
  • Alış noktasının veya varış noktasının havalimanı olduğu, güzergah üzerinde başkaca bir adrese uğranılması gerektiği hallerde rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört ) saat önce
  • 01 Bir Kilometre’yi aşan transferlerde (05 KM’de dahil olmak üzere) rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört ) Saat öncesinde.
 • Paylaşımlı Transfer:
  • Alış noktasının veya varış noktasının havalimanı olduğu, başkaca bir adrese uğranılmayacağı transferlerde rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört ) Saat önce
  • Alış noktasının veya varış noktasının havalimanı olduğu, güzergah üzerinde başka bir adrese uğranılması gerektiği hallerde rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört ) Saat önce
  • 01 ( 05 kilometre)’yi aşan transferlerde (05 KM’de dahil olmak üzere) rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört ) Saat önce
 • Shuttle:

(1) Alış noktasının veya varış noktasının havalimanı olduğu transferlerde rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört )  saat önce

 • VIP Transfer:

(1) Alış noktasının veya varış noktasının havalimanı olduğu, başkaca bir adrese uğranılmayacağı transferlerde rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört )  saat önce

(2) Alış noktasının veya varış noktasının havalimanı olduğu, güzergah üzerinde başkaca bir adrese uğranılması gerektiği hallerde rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört )  saat önce

(3) 01 KM ( 05 kilometre)’yi aşan transferlerde (05 KM’de dahil olmak üzere) rezervasyon saatinden en az 24 ( Yirmidört ) Saat önce

 • Tur:

(1) Turun gerçekleştirileceği günden en az 4 ( Dört ) gün önce

İptal edilmesi gereklidir.

   6.5. Yolcu/üyelerin, işbu sözleşmenin 6.maddesinin 6.4. numaralı bendinde yer alan iptal şartlarına uymayan talepleri kabul edilmeyecek olup, bu talep doğrultusunda ücret iadesi yapılmayacaktır.

   6.6. İşbu sözleşmeye binaen VZN Grup tarafından verilen hizmet türüne ilişkin iptal şartının mevcut olmaması halinde, yolcu/üyenin rezervasyondan en geç 12 saat önce iptal etme zorunluluğu mevcuttur. Bu süreye uyulmaması halinde yolcunun ücret iadesi talebi kabul edilmeyecektir.

   6.7. No Show halinin mevcut olması durumunda VZN Grup tarafından ücret iadesi yapılmayacaktır.

   6.8. Kampanyalı ürünlerde herhangi bir sebeple iptal, değişiklik ve ücret iadesi yapılmaz.

   6.9. Yolcunun işbu sözleşmedeki yükümlülüklere uygun davranmaması veya yolcu/üyeden kaynaklanan kusur veya ihmalden dolayı rezervasyonun iptal edilmesi halinde VZN Grup’un herhangi bir sorumluluğu olmayacak olup, ücret iadesi yapılmayacağı gibi bu nedenle oluşacak zarardan VZN Grup’un tüm hukuki hakları saklıdır.

   6.10. VZN Grup kendisine iletilen iptal nedeniyle ücret iadesi taleplerini en geç 7(yedi) iş günü içerisinde inceleyip talebi cevaplandırmakla yükümlüdür.

   6.11. İşbu sözleşmede belirtilen iptal şartlarının mevcut olması halinde VZN Grup tarafından yapılacak ücret iadeleri sözleşmenin 7.maddesinde belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

 1. ÖDEME

 

   7.1. VZN Grup websitesi ve mobil uygulama üzerinden sunacağı hizmet bedelinin tahsilini İYZİCO (iyzico.com) aracılığıyla gerçekleştirecektir.

   7.2. VZN Grup, Üye’ye ait kredi/banka kartı bilgilerini herhangi bir şekilde depolamayacağını taahhüt eder.

   7.3. Ödemesi tamamlanan hizmet karşılığı olarak Vergi Usul Kanunu gereğince en geç 7 (yedi) gün içerisinde fatura düzenlenecek olup Üye/Yolcu’ya ait mail adresine gönderilir.

   7.4. Hizmet bedeline KDV dahildir.

   7.5. Ödeme, PayTR (paytr.com) aracılığıyla Banka Kartı veya Kredi Kartı kullanılarak gerçekleştirilir.

7.6. Üye/Yolcu’nun ücret iadesine ilişkin talepleri VZN Grup tarafından yapılacak inceleme sonucu  sözleşmedeki şartlara uygun olduğunun tespit edilmesi halinde iade talebinin gerçekleşmesi için ödemenin yapıldığı aracı kuruma durum en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde bildirilir. Ödemenin yapıldığı aracı kurumdan kaynaklı gecikmelerden ötürü VZN Grup sorumlu tutulamaz.

7.7. İade talebinin sözleşmedeki şartları taşıması halinde, ödemenin yapıldığı aracı kurum tarafından gönderilen miktardan komisyon, havale, eft ücreti gibi kesintiler yapılması halinde ilgili meblağ yolcu/üyeye iade edilecek bedelden mahsup edilecektir.

7.8. Ödemenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde faaliyet göstermeyen yahut gösterse bile sonrasında faaliyetini sona erdiren bir aracı kurumla yapılması halinde ilgili aracı kurumun iade için uygun gördüğü süre ve şartlar esas alınacak olup, bu husustan doğacak zararlardan ötürü VZN Grup sorumlu tutulamaz.

7.9. Taksitli olarak yapılan ödemelerde iade taksitli olarak gerçekleştirilir.

7.10. VZN Grup, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere fakat aşağıdaki durumlarla sınırlı kalmamak kaydıyla:

 • Ödeme işleminin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphenin olması,
 • Ödeme işleminin, ödeme işleminde kullanılan kart hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik şüphenin olması

Durumlarına ilaveten ödeme işleminde VZN Grup tarafından veya ödemeye aracı resmi kurumlarca tespit edilip VZN Grup’a bildirilen şüpheli işlemlerin mevcut olması halinde ödemeyi yapılmamış sayma hakkına sahip olup, resmi kurumlardan gelen talep doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür.

7.11. Ödemeden kaynaklanan ihtilaflar VZN Grup’un yolcu/üyenin bagajı üzerinde hapis hakkı vardır.

 1. GİZLİLİK İLKESİ

 

İşbu sözleşmenin tarafları, sözleşmenin kurulması anından itibaren başlamak üzere, sözleşme sona ermiş, iptal edilmiş yahut feshedilmiş olsa dahi, sözleşme nedeniyle edinmiş oldukları her türlü bilgi (ticari, mesleki ve diğer tüm bilgiler), belge ve kişisel verinin gizliliğini kabul etmiş olup, web sitesi ve mobil uygulama üzerinde yer alan Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’nda belirtilen şartlar çerçevesinde kalarak, söz konusu bilgi, belge ve kişisel verilerin saklanmasını ve korunmasını, aksi halde bu durumdan zarar gören tarafın uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

9.1. VZN Grup işbu sözleşme çerçevesinde Üye/Yolcu’lardan edinmiş olduğu kişisel bilgileri korumaya azami özeni göstermekle yükümlüdür.

9.2. Kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki bağlantıya tıklayarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

 1. DEĞİŞİKLİK

 

10.1. VZN Grup işbu sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir.

10.2. Sözleşmede yapılan değişiklikler Üye/Yolcu’ya websitesi ve mobil uygulama üzerinden bildirilecek olup, Üye/Yolcu’nun onayı alınacaktır. Üye/Yolcu tarafından kabul edilmeyen değişiklikler halinde VZN Grup’un sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.

 1. DAMGA VERGİSİ

 

İşbu sözleşmeden doğan Damga Vergisi Üye/Yolcu tarafından karşılanacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşmeye ilişkin doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır.

 1. YETKİ

 

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra İstanbul Daireleri yetkilidir.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

 

İşbu sözleşmedeki herhangi bir hükmün geçerliliğini yitirmesi halinde sözleşmenin tamamı geçersiz hale gelmeyecek olup, sözleşmenin diğer hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

 1. YÜRÜRLÜK

 

Üye/Yolcu, 15 maddeden oluşan bu sözleşmedeki tüm koşulları okuyup elektronik onay veya fiziki olarak imza atması neticesinde yürürlüğe girer.

hello.